EUBA first time

Ekonomická univerzita v Bratislave pre všetkých prvákov

Predám

V tejto sekcii môžete ponúknuť svojim spolužiakom učebné materiály, ktoré už sami nepotrebujete. Urobte tak kliknutín na odkaz "diskutovat".

03.12.2014 17:57:48 - : predam knihu NAUKA O OBCHODNOM PODNIKANI , H.STRAZOVSKA 2014, 0902066467 , 9 EUR
03.12.2014 10:52:58 - Radka 0948 149 794: Predám knihy FM UK
Základy marketingu - Bartáková - Cibáková - Štarchoň 4e
Štíhly produkčný systém - Fekete 3e
Manažérske rozhodovanie - Papula Papulová 3e
Strategické partnerstvá - Eva Smolková 3e
Vnútropodnikový controlling - A. Foltínová 4e
Úvod do podnikania a manažmentu - Papulová 3e
Kríza, ako šanca a výzva 5e
Organizačné správanie - Sulíková 6e
Strategický manažment - teoretické východiská alebo jadro vedomostí - Papula 4e
Marketing manažment - Štarchoň 6e
Strategické myslenie manažérov - Papula - Papulová 6e
Strategický manažment podniku 2e
Nákladový controlling - A. Foltínová 10e
Nová koncepce controllingu 6e
Stratégia a strategický manažment 6e
Manažment projektov - T. Sabol 2e
Manažment ľudských zdrojov - Bajzíková a kol. 5e
Základy manažmentu - Piškanin 5e
V príprade záujmu pofotím, popíšem roky a i.
e-mail: radka.madarova@gmail.com 0948 149 794
Dohoda na všetkých cenách možná! Potrebujem sa tých kníh zbaviť a je mi ich ľúto vyhodiť.
24.03.2014 00:42:23 - Hana Machalcova 0949 428 106: Predám knihy EUBA FM/EMP
Podnikové hospodárstvo pre manažérov, Helena Majdúchová, Anna Neumannová, 2008, 7€.......
Podnikové hospodárstvo praktické príklady a prípadové štúdie, Helena Majdúchová a kol., 2007, 4€.......
Matematika 2,Jozef Fecenko,Katarína Sakálová, 2004, 5€.......
English for Business Studies, Ian MacKenzie, 2002, 9€.......
English for Business studies Workbook, Ian McKenzie, 2007, 3€.......
Štatistika pre ekonómov, Viera Pacáková a kol., 2003, 8€.......
Marketing, Jaroslav Kita a kol., 2000, 6€.......
Finančno-ekonomická analýza podniku, Karol Zalai a kol., 2013, 10€.......
Nákladový controlling, Alžbeta Foltínová a kol., 2011, 9€.......
Nákladový controlling príklady a prípadové štúdie, Alžbeta Foltínová a kol., 2010, 6€.......
Ekonómia v novej ekonomike, Ján Lisý a kol., 2005, 9€.......
Ekonómia v novej ekonomike praktikum, Daria Rozborilová a kol., 2007, 5€.......
Účtovníctvo B, Anna Šlosárová a kol., 2009, 8€.......
Zbierka príkladov z mikroekonómie, Eleonora Fendeková a kol., 2009, 5€.......
Manažment, Miroslav Majtán a kol., 2007, 6€.......
Manažment výroby, Leščišin+Stern+Dupaľ, 2002, 5€.......
Podnikateľské rozhodovanie príklady, Nadežda Jankelová a kol., 2010, 2€.......
Firemné plánovanie príklady, Miroslav Grznár a kol., 2010, 3€.......

30.09.2013 19:37:14 - Miroslav 0907 983 482: Predám knihy veľmi výhodne OBCHODNÁ FAKULTA

1. ročník

Finančná matematika v exceli – Huťka, Peller (2007)..........................................................2,00
Politológia – Liďák, Koganová (2004).................................................................................2,00
Wirtschaftsdeutsch im Handel – Flochová, Kočišová (2009)..............................................3,00

2. ročník

Podnikové financie (s CD) – Vlachynský a kol. (2009).......................................................9,00
Služby – prípadové štúdie – Benešová, Kubičková (2009)..................................................2,00
Strategický marketing – Lesáková a kol. (2008)..................................................................6,00
Teória a prax hospodárskej politiky – Vincúr a kol. (2006).................................................6,00

3. ročník

Tovaroznalectvo priemysel. tovaru praktikum – Mlákay a kol. (2010)................................2,00

4. ročník

Nákup a predaj – Jaroslav Kita (2010) + prednášky.............................................................6,00
Nákup v podniku – Milan Oreský (2011).............................................................................2,00
Operácie v zahraničnom obchode – Kašťáková, Pullmanová, Svobodová + prednášky......6,00
Manažment ľudských zdrojov – Čihovská, Hasprová, Matušovičová (2010)......................4,00
Distribučný manažment – Daňo, Kita (2009).......................................................................6,00
Spotrebiteľské správanie – Richterová a kol. (2010) + otázky na zápočty..........................6,00
Informačné systémy marketingu – Andrej Miklošík (2011)................................................6,00

 
Provided by Dijko