EUBA first time

Ekonomická univerzita v Bratislave pre všetkých prvákov

Články

Ako na rozvrh

Návod je prevzatý z webovej stránky Obchodnej fakulty EU a prešiel menšími zovšeobecňujúcimi úpravami.
Po stiahnutí programu "lookin" a "databázového súboru" podľa pokynov na stránke venovanej rozvrhu hodín denného štúdia a po jeho spustení si študent otvorí v prehliadači databázový súbor, ktorý si predtým uložil.
V spodnej časti obrazovky študent klikne na pole "Krúžky" a nad prehľadom miestností pohybom šípkami vyhľadá jednu z možností - "SKRATKA ODBORU".
Kliknutím na príslušné pole sa toto pole vysvieti nabielo. Študent klikne na príslušnú študijnú skupinu a v rozvrhu hodín sa mu zobrazí rozvrh pre túto študijnú skupinu.
Pre zistenie rozvrhu pre povinne voliteľné predmety alebo predmety špeciálne (napr. odborné predmety vyučované v cudzom jazyku) študent v spodnej časti obrazovky klikne na pole "Voliteľné skupiny", resp. "Paralelky" a daný predmet sa zobrazí v rozvrhu hodín.
Neorámované polia znamenajú prednášku, bielo orámované polia znamenajú cvičenie, resp. seminár. Pole obsahuje skratku predmetu a v spodnej časti označenie miestnosti, v ktorej výučba prebieha. Miestnosti s označením napr. A4_05 alebo B1_03 sa nachádzajú v budove FHI, FPM a FMV, miestnosti s označením napr. B107 alebo D115 sa nachádzajú v budove OF a NHF. Kliknutím na konkrétne pole s predmetom sa v ľavej hornej časti obrazovky (v zelených poliach) zobrazí úplný názov predmetu, prípadne aj meno vyučujúceho alebo označenie študijných skupín, pre ktorý je daný predmet určený (pri prednáškach).
Poslední komentáře
22.04.2010 12:34:20: len si pozrite video, to vas iste navnadi :-) koho bavi politika, zurnalistika, biznis a vojny tak t...
 
Provided by Dijko