EUBA first time

Ekonomická univerzita v Bratislave pre všetkých prvákov

Ťaháky

Ak si chcete navzájom pomôcť a ak vám nechýba dobrá vôľa, posielajte svoje ŤAHÁKY, PREDNÁŠKY a iné, k životu správneho študenta potrebné materiály, na mail
 
dijko@zoznam.sk
Ďakujeme.


Vaše materiály budú zverejnené v tejto sekcii.

 
Provided by Dijko