EUBA first time

Ekonomická univerzita v Bratislave pre všetkých prvákov

Informácie

AKTUALITY
(väčšinou aj aktuálne)

web fakulty: fmv.euba.sk

web študenstského parlamentu: click

 
Provided by Dijko